Bybelstudies

Bybelstudies

Ons stuur ‘n weeklikse Bybelstudie uit wat hier verkrygbaar is

Ons is hierdie jaar (2017) besig met die kursus Genoeg en Genade (gebaseer op die boek Manna and Mercy deur Daniël Erlander)

Die Afrikaanse boek Genoeg en Genade is beskikbaar by die kerkkantoor of eredienste teen R70 per kopie.

Die webblad http://mannaandmercy.org/ beskik oor videosnitte wat die boek vergesel en deur selgroepe gebruik kan word

 


BYBELSTUDIE (28 Mei – 3 Junie)

Gesels oor wat die ewige lewe vir jou beteken.

  1. Raak bewus van die Here se teenwoordigheid en bring julle versugtinge deur gebed na Hom toe.
  2. Lees Joh 17:1-11. Probeer in julle eie woorde sê wat hier staan.
  3. Wat sê die gedeelte oor God?
  4. Wat sê dit oor ons /oor jou /oor mense?
  5. Wat sê dit oor ons omgewing, oor die wêreld?
  6. Wat sê dit oor die onderlinge verbande tussen bg?
  7. Wat is vir jou die duidelikste in hierdie teks?
  8. Wat verstaan jy nie? Kan ons mekaar help? Kan ons iewers oplees daaroor? Of met die dominees gesels?

Deel met mekaar hoe dit jou laat voel dat ons stories nie net saam met God se storie saamgeweef is nie, maar ook in mekaar se stories geweef is.

Hoe reaggeer ons op Jesus se gebed dat ons volkome een sal wees met mekaar asook met Hom?

Sluit af met gebed.


Nuusbrief

Sluit aan by ons weeklikse e-pos.

Gesels saam