Bybelstudies

Bybelstudies

Ons stuur ‘n weeklikse Bybelstudie uit wat hier verkrygbaar is

Ons is hierdie jaar (2017) besig met die kursus Genoeg en Genade (gebaseer op die boek Manna and Mercy deur Daniël Erlander)

Die Afrikaanse boek Genoeg en Genade is beskikbaar by die kerkkantoor of eredienste teen R70 per kopie.

Die webblad http://mannaandmercy.org/ beskik oor videosnitte wat die boek vergesel en deur selgroepe gebruik kan word

 


BYBELSTUDIE (21 – 27 May)

Gesels oor die vraag hoe ons nou vir mense in ons land kan hoop gee.

  1. Wag op die Here en bring julle versugtinge deur gebed na Hom toe.
  2. Lees 1 Petrus 3 : 13 tot 22. Probeer in julle eie woorde sê wat hier staan.
  3. Wat sê die gedeelte oor God?
  4. Wat sê dit oor ons/oor jou/oor mense?
  5. Wat sê dit oor ons omgewing, oor die wêreld?
  6. Wat sê dit oor die onderlinge verbande tussen bg?
  7. Wat is vir jou die duidelikste in hierdie teks?
  8. Wat verstaan jy nie? Kan ons mekaar help? Kan ons iewers oplees daaroor? Of met die dominees gesels?

Deel met mekaar wat jy sal antwoord as iemand vra waarop jou hoop is. Sluit af met gebed


Nuusbrief

Sluit aan by ons weeklikse e-pos.

Gesels saam