Jou Week In Groote Kerk, 25 Maart 2018

Jou Week In Groote Kerk, 25 Maart 2018

<img class=”alignnone size-full wp-image-3766″ alt=”Groote-Kerk-newsletter-foot...

Read More

Adopt a Granny

Stel jouself voor om op ’n gevorderde ouderdom alleen in die wêreld te wees. As Christene is geroep om vir oumense om te sien, hulle te versorg en by te staan. By Monte Rosa tehuis vir bejaardes is geleentheid om jouself diensbaar te maak vir iemand met die beheofte tot geselskap en kameraadskap.... Read More

Kategese trek ’n nuwe baadjie aan

Ons het 'n baie interessante nuwe kategese-konsep wat ons wil gebruik vir ons kategese, genaamd Kontak Kategese. Dit is verfrissend nuut en interaktief en kan werklikwaar ;n reuse verskil maak in die kinders in ons bediening se lewe.... Read More

Belydenisaflegging

Die belydenisaflegging was soos altyd ’n wonderlike geleentheid, waar almal in die gemeente kon sien dat dié jongmense die Here liefhet en hulle geloof bely voor die hele gemeente.... Read More


Nuusbrief

Sluit aan by ons weeklikse e-pos.

Gesels saam