Jou Week In Groote Kerk, 15 Maart 2020

Jou Week In Groote Kerk, 15 Maart 2020

Nuusbrief, Sondag 15 Maart 2020...

Read More

ANGOLA-UITREIK 2019

Danie en ek het op 6 Augustus na Angola vertrek in sy viertrekbakkie gelaai met 250 portugese bybels, ‘n paar duisend traktaatjies, data projektor, skootrekenaar, Jesus Film (in Portugees en Umbundu), generator, tente, blikkieskos, waterkanne en brandstofkanne vir ons 4 weke uitreik in Angola.
Hier volg ‘n kort beskrywing van ons afgelope toer:
Ons eerste bestemming in Angola was Lubango waar ons Eugenio Modesto, ‘n onderwyser wat moes tolk, opgelaai het. Eugenio se totale toewyding aan die Here straal uit die feit dat hy kerke stig, weier om ‘n onderhoofpos te aanvaar “because then I would have too much admin. work and less time for my ministry”, en hy sewe van sy bure en familie se kinders “aangeneem” het omdat hy en sy vrou, Madelene, sulke goeie ouers en opvoeders is! Past Fillipi word bemoedig. Vlnr Eugenio, Danie,past Fillipi en Andries

 
ANGOLA-1

 

Hierna het ons elke aand op ‘n volgende dorpie se sokkerveld die Jesus-film gewys vir tot 800 plaaslike inwoners op ‘n keer. (sien foto regs) Dan nooi ons hulle uit om met ons te kom praat oor hulle geloofsekerheid. Dit duur ‘n uur en hulle word uitgenooi om Christus as verlosser in hulle lewens te aanvaar. Die ouens wat kan lees of ‘n maat het wat Portugees kan lees, kry dan ‘n Bybel. Hulle word weggestuur met ‘n baie bepaalde opdrag: Hulle moet elke dag Bybel lees, bid, getuig, weekliks kerk bywoon en by ‘n weeklikse bybelstudiegroep, wat bestaan uit almal wat bybels ontvang het, aansluit. Hulle moet nou die bal verder vat volgens Mat. 28:19!

 

ANGOLA-2

 
Alhoewel ons bakkie meganiese probleme opgelewer het het die nie ons toerprogram nadelig beїnvloed nie. Ons het altesaam 22 dorpe besoek en 230 bybels uitgedeel aan nuwe kinders van die Here. ‘n Paar bybels is aan die kerke geskenk. Elke bybel kos R100 en deur ‘n ruim skenking van ons lidmate en baie se gebede het elke lidmaat deel geword van die Koninkrykswerk in Angola. Hieroor sal die engele juig!

 

ANGOLA-3

 
Sien Ikusi-kerk se 60 lede koor hiernaas.
Die eerste vraag wat mag opkom, is: “Hoekom Angola en nie Khayalitsha nie?” Daar is ‘n hele paar redes hiervoor. Eerstens het ek saam met Danie gegaan wat al vanaf 1999 elke jaar Angola vir een maand besoek. Sy ouers het skool gegee in Outjo op die stadium toe die Dorslandtrekkers uit Angola padgegee het en hy het ‘n roeping gekry om die evangelie in Angola te versprei. Tweedens is dit ‘n groot probleem om bybels in Angola in die hande te kry. Die enigste afsetpunt is Luanda. Derdens word ons jaarliks deur twee Angolese kerkgenootskappe uitgenooi om hulle te kom bedien. Danie is lidmaat by die Tamboerskloof gemeente en het reeds 15 sulke togte aangepak en in die proses sowat 170,000 kilometers afgelê! Dit was die derde uitreik wat ek saam met Danie bygewoon het en Ds Hendrik Scott van Tamboerskloof was ook al tweekeer vantevore saam.
Twee dinge sal my altyd bybly – hoe die mense se gesigte blom as hulle ‘n Bybel in ontvangs neem en die vreugde en vrede wat oor hulle kom as hulle Jesus Christus deur ‘n eenvoudige gebed as hul Verlosser en Saligmaker aanvaar het.

 

ANGOLA-4

 

 

Deel

Facebook Twitter Email


Deel

Facebook Twitter Email

Nuusbrief

Sluit aan by ons weeklikse e-pos.

    Gesels saam