Jou Week In Groote Kerk, 15 Maart 2020

Jou Week In Groote Kerk, 15 Maart 2020

Nuusbrief, Sondag 15 Maart 2020...

Read More

Musiek wat saak maak

Dit is ongelooflik hoe baie ons verskil in terme van mekaar en in terme van die manier waarop musiek in die erediens behoort te funksioneer. As ons op hierdie punt kom het elkeen ’n eiertjie te lê, afgesien van wat ons kwalifikasie in teologie of musiek is. Musiek is in alle waarskynlikheid die rofie wat aanhoudend aan gekrap word en in kerke, wat nie die kans kry om gesond te word nie.

Thomas Long het ’n boek geskryf getiteld Beyond the worship wars: Building vital and faithful worship. In hierdie boek het hy ’n klomp gemeentes onder die mikroskoop geplaas wat positiewe groei toon ten opsigte van hul verhouding met God; hy noem hierdie gemeentes vital congregations. In hierdie boek staan hy een hoofstuk af aan die rol wat musiek speel in die kerk. Hy noem negatiewe kante van musiek wat gemeentes kan afbreek, maar wanneer hy na vital congregations kyk, is daar drie aspekte van hulle musiek wat van onmeetbare belang is, naamlik dat die musiek gemeentelik gefokus is, dat die gehalte van die musiek uitstekend is, en dat die musiek eklekties van aard is. Kom ons loer so kortliks na elkeen van hierdie punte.

Die eerste belangrike punt is dat die musiek gemeentelik gefokus moet wees.

  • Long sê dat die vital gemeentes dit reg kry om die gemeente konstant deel te maak van die musiek. Dit maak nie soveel saak hoeveel of hoe min musiek gebruik word nie, maar die musiek wat wel gebruik word sluit die hele gemeente in.
  • Hy maak ook die punt dat wanneer daar ’n lied ‘gedoen’ word waar die gemeente nie sing nie, behoort dit nie ’n show te wees nie, maar behoort die gemeente steeds ingesluit te word. Hy gebruik ter voorbeeld ’n koor wat ’n lied tydens die diens sing, en hy skryf die volgende: “During the offering, members of these congregations sing and play brass, strings, guitars, dulcimers, woodwinds, or whatever else they have the gift to play. Even when choirs are involved, there is no feeling that the service has come to a halt while the choir “does” an anthem. Rather, the choral music falls naturally into the flow of worship. The choirs advance the movement of the service and give voice to thoughts and emotions shared by the whole congregation. Thus, the congregation do not listen to the music; they listen and worship with it.”

Die tweede belangrike aspek van ons musiek is dat dit van baie goeie gehalte moet wees. Net soos daar beter en slegter literatuur in die wêreld is, is daar ook goeie en slegte musiek. Ons soek byvoorbeeld nie spelfoute in die boeke wat ons lees nie, en net so soek ons ook nie vals note in die musiek wat ons maak nie.

  • Die eerste punt wat Long maak is dat ons musiek funksioneel moet wees. Hy skryf: “Good music is that which empowers the congregation and gives the congregation a means to express the thoughts and feelings of their worship”.
  • Die tweede punt wat hy maak is dat die gemeente saam met die musiek kan sing. “If a hymn or other musical piece is beyond a congregation’s range or reach, then it cannot be called excellent, no matter how superb it may be on internal and technical grounds”.
  • En derdens, dat die musiek wat ons sing kontekstueel is. Dit help nie ons maak die beste musiek in die wêreld maar al die woorde is in Spaans nie. Die musiek wat ons sing moet sinvol wees in ons konteks.

Die derde punt wat Long maak is die goeie bedieningsmusiek eklekties van aard moet wees. Wat hy hiermee bedoel is dat die styl en genre van die musiek buigbaar moet wees. Alle musiek moet gebruik kan word om God te dien. Ons behoort nie een styl te kies en rigied te raak in terme van ons musiek nie. Die vital congregations kyk nie vertikaal na musiek nie, maar horisontaal.

  • Long skryf: “The vital congregations, however, did not draw vertical lines, but a horizontal one. Above the line is excellence, below the line is inferior music, and the vital congregations sought musical excellence across a broad range of musical idioms”.

Long noem ’n hele klomp belangrike goed wat ons kan gebruik, en ek glo verseker nie dat ons aan die begin punt van hierdie pad staan nie; ek dink ons is al bietjie verder as dit op hierdie pad. Ek dink wel dat ons nog ’n redelike entjie het om te vorder op hierdie pad. Maak ons musiek enigsins ’n verskil aan ons verhouding met God, of is dit net daar om die diens vol te maak?

Deel

Facebook Twitter Email


Deel

Facebook Twitter Email

Nuusbrief

Sluit aan by ons weeklikse e-pos.

    Gesels saam