Die lewe is ‘n lied?

Die lewe is ‘n lied? As die lewe werklik ‘n lied is, hoekom sing ons samelewing so vals? Oral waar ons kyk is dit net moord en geweld op elke notebalk.  Êrens langs die pad het ons die note verkeerd begin lees en sing ons nie meer die regte melodie nie.

As ons kyk na sang en aanbidding in die Nuwe Testament is die eerste ding wat my opval die gebrek aan verwysings na sang en musiek, veral in die Evangelies en Handelinge. Dit is waarskynlik die geval dat Jesus en Sy dissipels deelgeneem het aan die aanbiddings-tradisies van Israel in die tempel en die sinagoge (soos Lukas 4:16-20 aandui), asook die Jesrusalem-feeste (soos Matt 26:5 aandui). Die enigste verwysing na sang in die Evangelies is “Nadat hulle die lofsing gesing het…” met die instelling van die nagmaal (Mark 14:26; Matt 26:30). Die Griekse woord wat hier gebruik word is hymneō, wat vertaal kan word as “om te sing ter ere van”, en gewoonlik gebruik was in ’n kultiese konteks.

Daar is ’n paar ander verwysings na musiek (nie sang nie) in die Evangelies. Een van hierdie voorbeelde is die gesange wat ons in Lukas se geboorteverhaal vind. Lukas volg die styl van die Septuagint en gebruik gesange as geskrewe teks. Voorbeelde hiervan is Maria se Lied (die Magnificat, Luk 1:46-55), Sagaria se Lied (die Benedictus, Luk 1:67-79), die Lied van die Engele (Gloria in excelsis Deo, Luk 2:14), en die Lied van Simeon (Nunc Dimittis, Luk 2:29-32). Al hierdie voorbeelde is hoogs Godgesentreerde lofliedere wat Hom dank vir Sy goedheid in Israel se geskiedenis, en in Sy huidige redding van die volk wat begin by die geboorte van Christus.

Alhoewel ons min direkte verwysings aangaande sang in die Evangelies vind, sal dit binne Jesus se breër onderrig aangaande aanbidding val, soos die groot liefdesgebod: aanbidding deur middel van sang druk ons liefde teenoor God uit. Dit moet natuurlik hand-aan-hand loop met liefde vir ander, anders is die kerk se aanbidding leeg, sonder ’n hartklop.

Ek wonder of een van die redes waarom daar so min in Jesus se bediening na musiek verwys word nie dalk iets te daarmee te doen het dat die Jode reeds die belangrikheid van musiek verstaan het, maar vergeet het hoe om te sing nie. Hulle het verleer hoe om die note te lees en sing net sekere dele van die lied.

As daar een ding is wat Jesus in Sy bediening kom doen het, was dit om uit te reik na die ander. Hy kom wys ons hoe om die volle liefdeslied te sing en nie net dele daarvan nie. Jesus kom wys vir die Jode wat dit beteken om ’n lewe van aanbidding te lei, en nie net om op tye in hulle lewens te aanbid nie. Jesus leer ons weer opnuut wat belangrik is in die oë van God: Liefde vir Hom, en liefde vir ander.

“Authentic Christianity should always include singing and music that expresses authentic response to God. Music and song is a gift from God to express devotion with great beauty. We should not stop singing, for it lies at the heart of being human and expressing devotion to God” (Mark Keown).

Kom ons prys God deur lewens van aanbidding te leef waarin ons ons liefde vir Hom en ons liefde vir ander leef. As ons dit begin doen sal ons vals stemme weer in stemming met Syne wees en sal ons lewens ’n liefdeslied aan God en aan ander wees.

Deel

Facebook Twitter Email


Deel

Facebook Twitter Email

Nuusbrief

Sluit aan by ons weeklikse e-pos.

    Gesels saam