Jou Week In Groote Kerk, 15 Maart 2020

Jou Week In Groote Kerk, 15 Maart 2020

Nuusbrief, Sondag 15 Maart 2020...

Read More

Hoekom is jy ’n Christen?

Dis alles goed en wel om te sê ons is Chistene, maar wat sal jy antwoord as hierdie vraag aan jou gestel word? Ek het laas week saam met die leierspan 1 Petrus 3:8-18 in die Bybelstudie bestudeer, en die teks het vir langer as ’n week by my gebly. Daarom het ek dit goed gedink om iets van my eie reis wat hierdie vraag aanbetref te verwoord.

Kom ons begin by die teks en gaan van daar af verder. Die vers in hierdie gedeelte waarop meestal gefokus word is vers 15… Ten slotte: Wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met ‘n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Daar staan geskrywe: “As iemand die lewe liefhet en ‘n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat en sy lippe van leuens. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na! Die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar Hy tree op teen dié wat kwaad doen.” Wie sal julle kwaad aandoen as julle julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as ‘n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om ‘n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ‘n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat dié wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter só as om te ly wanneer julle kwaad doen. Ook Christus het een maal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring, Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is.

Ek is ’n mens: Ek het denke, emosies, drange, verhoudings…

Ek is ’n mens en daarom is ek ’n Christen, ek is nie ’n Christen en daarom is ek ’n mens nie. Ek dink wel ons het stukkies van ons menswees begin verloor as gevolg van verskeie redes, maar ek glo ook dat Christenskap ten diepste daarvoor streef om mense heel te maak en nie te los as iets wat ’n mens verteenwoordig nie. Soos Irenaeus gesê het: “The glory of God is humanity fully alive”.

Baie van my denke rondom die Christen geloof is gebasser op die Afrika-konsep “Ubuntu”. Desmond Tutu se teologie is tot ’n groot mate in die Ubuntu-konsep gegrond, en hy verduilik die konsep baie goed. Hy skryf: “Ubuntu is very difficult to render into a Western language. It speaks of the very essence of being human. When we want to give high praise to someone we say, ‘Yu, u nobuntua’; ‘Hey, he or she has ubuntu.’ This means they are generous, hospitable, friendly, caring and compassionate. They share what they have. It also means my humanity is caught up, is inextricably bound up, in theirs. We belong in a bundle of life. We say, ‘a person is a person through other people’. It is not ‘I think therefore I am’. It says rather: ‘I am human because I belong.’ I participate, I share. A person with ubuntu is open and available to others, affirming of others, does not feel threatened that others are able and good; for he or she belongs in a greater whole and is diminished when others are humiliated or diminished, when others are tortured or oppressed, or treated as if they were less that who they are.”

“A person is a person through other people”. Ek vorm die mense rondom my en die mense rondom my neem op die selfde wyse deel aan my vorming. We are only people as much as those around us are people too. My menswees is onlosmaakbaar verbind aan joune.

Ons leef in ‘n tyd en ‘n plek waar dit eintlik van ons verwag word om sekere dinge te doen en nie te doen nie. Jy moet presteer anders gaan jy vervang word met iemand wat beter resultate as jy gaan lewer; Jy moet bou aan jou toekoms want jy weet nie wat môre gebeur nie; Jy moet asseblief nie pyn wys nie, want ek het genoeg probleme van my eie en wil nie nog met joune ook sukkel nie… Die probleem hiermee is dat ons so prestasie gefokus raak dat ons alles anders miskyk; ons fokus so intens op die toekoms dat ons nooit meer in ons eie lewe leef nie; en ons steek stukkies van ons menswees weg met die gevolg dat ons dit (dalk nie eers so stadig nie) begin verloor.

1 Petrus 3:11b sê “soek vrede en jaag dit na”. Die woord wat ons as “vrede” vertaal verwys hier na shalom. Shalom ‘n ryker konsep as bloot vrede. Dit verwys na “wholeness”, om ten volle heel te wees. So Petrus kom sê vir ons om “wholeness” te soek én dit na te jaag. Nou kom die probleem in dat as ek dele van myself begin wegsteek, leef ek nie in shalom nie. Ek is dan nie ten volle mens nie. En dit het tot gevolg dat ek, ‘n halwe mens, ook ander mense vorm tot halwe mense (dit is nou as jy met die konsep van ubuntu leef).

John de Gruchy stel dit so goed wanneer hy die volgende skryf: “the way in which we learn to respond to suffering and pain, whether our own or that of others, will shape our humanity and personalities”. Ons weet presies hoe om fees te vier wanneer dit goed gaan. Dit is mos maklik om saam met iemand bly te wees. Maar ons weet nie wat om met mense se pyn te maak nie. Ons kies om dit weg te steek of met grappe op te kikker, maar die feit van die saak is dat pyn deel vorm van wie ons is. As ons aanhou om dit te vermy, gaan ons nie meer mense wees nie, maar eerder skadus teen die muur wat iets soos ‘n mens probeer uitbeeld. Denise Ackermann skryf: “In the end, the project towards a new humanism is all about recovering the human soul in an age that would reduce us all to machines, that is, about becoming more fully human in relation to others and the world as a whole.”

Hoekom is ek ‘n Christen? Ek glo dat die Christen boodskap daarop fokus om mense by ‘n punt te bring waar hulle weer ten volle mens kan wees. En dit is my grootste passie: om shalom by mense te herstel sodat ons mekaar kan vorm tot die beeld waarin God ons oorspronklik gemaak het. “To be a Christian does not mean to be religious in a particular way, to make something of oneself (a sinner, a penitent, or a saint) on the basis of some method or other, but to be a human being… the human being that Christ creates in us.” – Bonhoeffer

Deel

Facebook Twitter Email


Deel

Facebook Twitter Email

Nuusbrief

Sluit aan by ons weeklikse e-pos.

    Gesels saam