Jou Week In Groote Kerk, 15 Maart 2020

Jou Week In Groote Kerk, 15 Maart 2020

Nuusbrief, Sondag 15 Maart 2020...

Read More

Die Groote Kerk in Feesgewaad

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk Kaapstad (Groote Kerk) vier vanjaar 350 bestaansjare sedert die totstandkoming van die eerste Christelike gemeente in Suid-Afrika. Dié ryk geskiedenis, vol lief en leed, is ook nou verweef met die breër geskiedenis van Suider-Afrika.

Met die viering wil die gemeente bewys dat dit n liefdesgemeenskap wat dien is en ons waardes van Leerbaar, Helend, Lewe-Gewend en Diensbaar  met dié breër gemeenskap deel. Ons beplan om die hele jaar lank die pad wat die Here met ons geloop het tot waar Hy ons vandag gebring het te vier. Die klem gaan egter op die pad vorentoe val. Ons droom daarvan om ‘n groot impak op ons gemeenskap in Kaapstad en omgewing te maak.  Ons wil graag deur vennootskappe met ander kerke, organisasies en instellings ons visie en waardes laat uitkring om ‘n volhoubare verskil te maak.

PROGRAM VIR 2015

(meer besonderhede vir elke geleentheid sal nog beskikbaar gemaak word)

Datum Item
1 Februarie 10:00 FEESDIENS: Landbou Sondag
22 Februarie 10:00 Erediens: Dr Braam Hanekom
1 Maart 10:00 FEESDIENS: Jeug Sondag
5 April om 10:00 FEESDIENS: Paassondag
Mei Erediens en Andrew Murray prys ete
24-27 Mei Pinksterdienste: Stephan Joubert
2 Augustus Erediens: Prof Elna Mouton HOOF FEES-NAWEEK
21 Augustus Gemeente Ete, Wynveiling, en ‘Stoepstories’ deur oud-predikante
22 Augustus Oggend uitreik en uitstalling
22 Augustus Handel se Messias
23 Augustus 10:00 FEESDIENS: Hooffees
20 September 10:00 FEESDIENS: Geregtigheid- en Versoeningsondag
24 Oktober Kermis
25 Oktober 2015 Erediens: Prof Nico Koopman
22 November 19:00 FEESDIENS: Kerssangdiens.
29 November 10:00 FEESDIENS: Diens vir Gestremdes
25 Desember 09:00 FEESDIENS: Kersdiens

Om kontak met die komitee te maak:

Skakel die Voorsitter, Peter Veldsman, by 021-7617631

of per e-pos by 12summerley@gmail.com

OF die Kerkkantoor by 021-4220628

Of per e-pos by grootekerk@mweb.co.za

Deel

Facebook Twitter Email


Deel

Facebook Twitter Email

Nuusbrief

Sluit aan by ons weeklikse e-pos.

    Gesels saam