Jou Week In Groote Kerk, 15 Maart 2020

Jou Week In Groote Kerk, 15 Maart 2020

Nuusbrief, Sondag 15 Maart 2020...

Read More

Driekuns vir Roucher

Die Groote Kerk se orrel is al deur legendariese orreliste bespeel, tog geskied daar Sondag na Sondag klein wonderwerke op die orrelgallery wanneer ons begenadigde orrelis, Roucher du Toit, agter die speelbord inskuif. Soos Mozart skep hy telkens verstommende improvisasies, net so dikwels werke van die ou meesters, maar  ook die van meer tydgenootlike komponiste. Sowat ‘n maand gelede het hy Widor se bekende toccata en ‘n werk van Pierné voor die diens gespeel. Dalk besef almal nie altyd hoeveel dissiplinne dit verg om so ingeoefen te wees nie. Ek dink daar is hoogstens twee of drie ander orreliste in ons land wat hom kan ewenaar.

Hierdie toewyding het selfs vêr buite ons landsgrense aanklank gevind. Deur die jare heen het Roucher al in die meeste groot kerke van Europa gespeel. Ek onthou sy optrede in 1973 in Hamburg, Duitsland. Dis voorafgegaan deur optredes in Oostenryk. Gedurende die afgelope klompie jare het hy op die voorste orrels van Duitsland uitvoerings gegee en selfs ‘n CD daar opgeneem. Nou is hy op pad na een van die belangrikste orrelfeeste in Engeland waar hy op Sondag 25 Augustus tydens die Somerorrelfees in Rochester op die gelyknamige katedraal ‘n uitvoering van bekende orrelwerke en ook van sy eie komposisies sal speel. Twee jaar gelede het hy ‘n klein opskudding in Italië veroorsaak toe hy met vele bravo’s en maestro’s toegejuig is na sy optrede tydens die Como-orrelfees. As gevolg hiervan is hy genooi om in Oktober in Rome  in die St. Antonio-katedraal op te tree. Hierdie kerk is Rome se orrelmusiek-koninkryk met sy drie orrels waarvan die een wat Roucher gaan bespeel die konsertorrel is. Daarna gaan hy na Portugal vir die orrelfees van DaIgreja do Seminario do Porto in die wêreld-portstad, Oporto.

Gelukkig vir die gemeente het sy dogter se eindeksamen gekeer dat hy ook na New York gaan – ons kan hom hoor! Sy groot Amerikaanse debuut kom volgende jaar, asook optredes in Oos Europa.

Deel

Facebook Twitter Email


Deel

Facebook Twitter Email

Nuusbrief

Sluit aan by ons weeklikse e-pos.

    Gesels saam