Fees 350

Fees 350

DIE GROOTE KERK IN FEESGEWAAD

DVD’s van die 350 jarige Feesdiens en die Kerssangdiens van 2015 is beskikbaar by die kerkkantoor teen R220

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk Kaapstad (Groote Kerk) het in 2015 ons 350 ste bestaansjaar as die eerste Christelike gemeente in Suid-Afrika gevier. Dié ryk geskiedenis, vol lief en leed, is ook nou verweef met die breër geskiedenis van Suider-Afrika.

Met die viering wil die gemeente bewys dat dit ‘n liefdesgemeenskap wat dien is en ons waardes van Leerbaar, Helend, Lewe-Gewend en Diensbaar met dié breër gemeenskap deel. Ons wil graag voortbou op hierdie ryk geskiedenis deur vennootskappe met ander kerke, organisasies en instellings ons visie en waardes laat uitkring om ‘n volhoubare verskil te maak.


Nuusbrief

Sluit aan by ons weeklikse e-pos.

    Gesels saam