Fokusareas

Fokusareas

  • Die kommissie spits hom daarop toe om die waardes en praktyke, soos deur Jesus gedemonstreer, die apostels onderrig en die vroee kerk beoefen binne ons konteks kreatief nuut te herontdek. Die visie van die gemeente te beliggaam. Die waardes sluit in diensbaarheid, nederigheid, heling, liefde, versoening, genade, saamwees, uitreik en eenvoud binne gemeenskap, venootskap en familie-wees.
  • Dienswerk behoort ‘n natuurlike uitvloeisel van ons aanbidding te wees. “Aanbidding wat nie tot liefdesdiens en aksie lei nie, is self-gesentreerd en nie God-gesentreerd nie” Kerkraad word aangemoedig om vanuit hul posisie as leiers in die gemeente, vir die gemeente hierin leiding te gee deur dissipelskap.
  • Ons moet weereens die gawe van gemeenskap ontdek – individualisme beroof ons van die diepte van die wese van die kerkgemeenskap. Ons moedig die lede van die kerkraad aan om die kerkraad, diens-getuieniskommissie, leraars en kerkantoor in kennis te stel van gemeentelede wat moeilike omstandighede beleef en self versorgend dienend langs hul te wees.
  • Die diens-getuieniskommissie fokus op gebiede in nood in ons naby omgewing en binne ons ring, vanuit ons waardes van venootskap, gemeenskap is dit ‘n geleentheid om saam met die betrokke gemeentes en organisasies binne hierdie gebiede te bedien – ons wil ondersteunend en leerbaar deelneem aan wat God reeds besig is om daar te doen – Ysterplaat, Maitland, St Stephen’s, Echo Jeugontwikkeling, Straatwerk, Heideveld (Zoë Trust) en Ruyterwacht

Kerkraad en gemeente word aangemoedig om te bid vir bogenoemde, om saam te droom en om gawes en tyd in diens van die venootskappe aan te bied Kontak asb vir Riaan indien jy meer inligting benodig of voorstelle het. riaandev@gmail.com


Nuusbrief

Sluit aan by ons weeklikse e-pos.

    Gesels saam