Gebed

Gebed

Gebed is ‘n tyd wat ons gebruik om naby aan God te kom. Dis ‘n tyd van stilword sodat ons ons harte kan instel om God se nabyheid te ervaar en alle vrese, bekommernisse en hindernisse agter kan laat ten einde ten volle op God te vertrou om ons te verander om ten volle in liefde te leef met ons Skepper en ons naaste.

Die kerk is ‘n dinamiese beweging van Jesus se dissipels in hierdie wêreld en ons leef vanuit die hoop en belofte van die opstanding. Die primêre rol van die kerk is om dissipels aan mekaar te verbind sodat ons saam kan groei, leef en werk vanuit die heil van Christus. Ons het nodig om mekaar te ken, mekaar te versorg en mekaar te dien sodat ons mekaar kan herinner dat ons hier is om te getuig, dien en tot seën van die wêreld kan wees. Dit is daarom belangrik dat ons onderling hierdie verhoudings met mekaar sal versterk en uitbrei. Ons ontmoet mekaar dus graag en ons wil jou ook ontmoet. Die leraars doen graag huisbesoek of gaan drink êrens ‘n koffie saam met jou – kontak ons gerus om so ‘n afspraak te reël. Ons wil jou uitnooi om dieselfde te doen met iemand anders in die gemeente.

Ons kan die versorging ook uitbrei na ons gebedslewe deur vyf gesinne of persone (meer ook indien jy so voel) te identifiseer vir wie jy geroepe voel om te bid. Hulle hoef nie probleme te hê nie – almal het gebed nodig. Skryf die name iewers neer en hou dit waar jy gereeld sal sien en dra hulle aan die Here op. So maak ons as’t ware ‘n gebedsambreel oor die Groote Kerk Kaapstad oop.

Die gebed van St Franciscus van Assisi kan ons hiermee help.

Here,
Maak my ‘n instrument van u vrede.
Waar daar haat is, laat my liefde bring.
Waar daar oortredings is, vergifnis
Waar daar twyfel is, geloof.
Waar daar wanhoop is, hoop.
Waar daar duisternis is, lig.
Waar daar droefheid is, vreugde.
O Heilige Meester, gee dat ek,
in plaas daarvan om vertroosting te soek, ander sal vertroos;
om begrip te soek, andere sal verstaan;
om liefde te soek, andere sal bemin.

Want dit is deur te gee, dat ek ontvang;
deur te vergewe dat ek vergewe word,
en dit is deur te sterwe, dat ek die ewige lewe beërwe.


Nuusbrief

Sluit aan by ons weeklikse e-pos.

    Gesels saam