Communitas

Communitas

Ons gemeente is die afgelope tyd besig om te besin oor ons rol en toekoms. Ons is die laaste jaar deur ’n fasiliteringsproses om God se stem helder probeer hoor in verband met die gemeente se roeping. ’n Groep mense van die Teologiese kweekskool (Communitas) het ’n groep leiers van ons gemeente gereeld ontmoet om hierdie prosesse te steun.
Die leiersgroep van ons eie gemeente lees, studeer, bid en luister saam om ’n toekoms uit te brei. Twee fokuspunte het vir ons duidelik geword. 1. Geestelike groei van lidmate en 2. Uitreik van die gemeente na die omgewing. Ons gaan steeds voort om hierdie proses te verfyn, evalueer en steeds verder te werk aan strategiese beplanning.
Kontak ons as jy wil deelneem aan hierdie proses by 021 422 0561 of grootekerkkantoor@gmail.com


Nuusbrief

Sluit aan by ons weeklikse e-pos.

    Gesels saam