Musiekbediening

Musiekbediening

Musiek en Erediens

Die musiek-en eredienskommissie van die kerkraad is saam met die orreliste Roucher du Toit en Dawie Boshoff, verantwoordelik vir die begeleiding in die erediens, die gebruik van die Liedboek van die Kerk, die algemene bevordering van kerkmusiek en die reël van musiek- en orreluitvoerings in ons kerkgeboue.

Chris Groenewald – 083 333 8323 Chris se musiekblog

Orrel

Ons glo dat die aanbidding van God verskillende kante het, ook wat musiek betref. Die orrel van die Groote Kerk is in 2002 omvattend gerestoureer en speel ‘n sentrale rol in ons aanbidding by die verskillende eredienste. Saam met die orrel word terselfdertyd ruimte geskep op ‘n wyse wat ook ander musiekinstrumente kan betrek, veral ook ter wille van Hartklop-eredienste. Terselfdertyd is dit ‘n instrument wat ook vir alle musiekliefhebbers in die stad ‘n besondere betekenis het.

Hartklop

Ons glo as jongmense ook dat aanbidding op baie verskillende maniere kan plaasvind. Wanneer ons in die erediens bymekaarkom, speel musiek ‘n belangrike rol in die aanbidding van God in die gemeente. Tydens die aanddienste het ons ‘n aanbiddingspan wat hiermee leiding neem.


Nuusbrief

Sluit aan by ons weeklikse e-pos.

    Gesels saam