Tieners en Kinders

Wat wil ons bereik

Visie:

  1. Om ouers te help, ondersteun en ‘n bydrae te lewer om tieners en kinders te begelei op ‘n pad van geloofsgroei.
  2. Om tieners en kinders bewus te maak van die eise wat Jesus stel, sodat hulle die avontuur van navolging van Jesus kan ontdek.
  3. Om tieners en kinders te help om hulle geloof te integreer met hulle alledaagse lewe, sodat hulle die radikale transformerende krag van die evangelie sinvol in hul verhouding tot God, mekaar, familie, gemeente en die wêreld kan ontdek.
  4. Om tieners en kinders op ‘n pastorale wyse te midde van hartseer, pyn, verwerping, siekte en dood, te begelei tot gesonde sinvolle lewens.
  5. Om tieners en kinders hul regmatige plek in die liggaam van Christus, Sy kerk, te help ontdek.
  6. Om om te sien na die geloofsbegeleiding, ontwikkeling en beskerming van tieners en kinders in die breër samelewing op alle terreine van hulle lewens; asook die wees en verworpe


Nuusbrief

Sluit aan by ons weeklikse e-pos.

    Gesels saam