Jou Week In Groote Kerk, 15 Maart 2020

Jou Week In Groote Kerk, 15 Maart 2020

Nuusbrief, Sondag 15 Maart 2020...

Read More

ARTIKEL 1 STEMPROSES

Die kerkraad het op 29 Oktober 2014 vergader om te stem oor die wysiging van Artikel 1 van die kerkorde om daarmee ‘n aanbeveling aan die gemeente te maak. Die kerkraad het ten gunste daarvan gestem om Artikel 1 te wysig.

Die gemeente sal nou die geleentheid kry om hulle stem hieroor uit te bring, maar wat beteken ‘n JA of NEE vir die voorgestelde Artikel 1? Kortliks die volgende:

JA: Ek stem persoonlik saam met Belhar en gee aan ander die ruimte om dit nie te bely nie.

JA: Ek stem nie persoonlik saam met Belhar nie, maar gee ruimte aan ander om dit wel te bely.

NEE: Ek stem nie persoonlik saam nie en wil ook nie vir ander ruimte gee nie.

Ons sal op Sondag 16, 23 en 30 November by al die bedieningspunte hieroor stem. Daar sal egter nie by die aanddiens op 23 November, wanneer ons jaarlikse Kerssangdiens sal plaasvind, gestem word nie. Gedurende die week vanaf 17 – 21 en 24 – 28 November tussen 08:30 tot 15:00 kan ook by die kerkkantoor gestem word. Die kerkraad sal dan op Woensdag 3 Desember weer hieroor vergader om die gemeente se stemme te tel en ook weer eens hul stem hieroor uit te bring.

LIDMAATSKAP IS BAIE BELANGRIK: Slegs ingeskrewe lidmate van ‘n gemeente sal toegelaat word om te stem. Ons moedig almal aan wat wil deelneem aan die stemming om met die kantoor kontak te maak om seker te maak dat jou lidmaatskapsertifikaat wel hier by ons gemeente is en ook om te reël dat jou lidmaatskap oorgeplaas word, indien dit nie reeds hier by ons is nie. Ons reik ‘n fisiese bewys uit aan elke lidmaat wat graag wil stem, en daarom is dit dus baie belangrik dat jy seker maak van jou lidmaatskap. Skakel vir Elizna by 021 422 0569/faks 021 4247545 of grootekerk@mweb.co.za.

Baie dankie by voorbaat aan almal wat reeds vasgestel het of hulle lidmaatsertifikate in orde is. Ons vra dat indien jy nog nie hieraan aandag gegee het nie – jy sommer vandag nog daarvan werk sal maak.

Vriendelike groete
Groote Kerk-span

Deel

Facebook Twitter Email


Deel

Facebook Twitter Email

Nuusbrief

Sluit aan by ons weeklikse e-pos.

    Gesels saam