Jou Week In Groote Kerk, 15 Maart 2020

Jou Week In Groote Kerk, 15 Maart 2020

Nuusbrief, Sondag 15 Maart 2020...

Read More

Jeugwerker – NG Gemeente Kaapstad

Die Ned Geref Gemeente Kaapstad bied hierdie geleentheid en uitdaging binne ‘n middestadskonteks aan ‘n energieke persoon wat ‘n sterk roeping ervaar ten opsigte van kinder-en jeugbediening.

Persone onder die ouderdom van 30 jaar met ‘n jeugwerk kwalifikasie sal voorkeur geniet.

Daar gaan van die jeugwerker verwag word om:

  • Saam met die leraars en vrywilligers by ons Kampsbaai bedieningspunt ‘n sterk kinderbedieningsfokus te ontwikkel en vestig
  • Sterkverhoudings met tieners in die gemeente te ontwikkel en jeugselgroepe te vestig en bemagtig
  • Die SA Kinderhuis te bedien deur pastorale versorging, sel/groeigroepe te vestig, vrywilligers te werf en te bemagtig om die kinders te bedien
  • Die Hoër-en Laerskool Jan van Riebeeck en koshuise kreatief te bedien
  • Die Jeug blootstelling te gee aan diensbaarheidsaksies/uitreike
  • Kampe en vakansieklubs te ontwikkel in verhouding met die Ring en ons huidige venootskappe
  • Vrywilligers te werf en toe te rus

‘n Mededingende salaris en verblyf word aangebied. Die sinodaleskaal word as riglyn gebruik. Verdere byvoordele soos deur die wet voorgeskryf.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Mei 2015

Rig jou aansoek en bondige CV aan: Leonie Fraser by leonie@grootekerk.org.za

Deel

Facebook Twitter Email


Deel

Facebook Twitter Email

Nuusbrief

Sluit aan by ons weeklikse e-pos.

    Gesels saam