Junior Jeug

Hoe werk kategese en kinderkerk?

Ons junior jeug kategese val saam met die Kampsbaai diens op ‘n Sondag 10:00. Kinders kom saam met hulle gesinne kerk toe waar ons in die erediens saam aanbid, inleidend gesels oor die tema en saam dankoffers opneem. Indien daar doop of nagmaal is, het die kinders ook deel aan daardie geleentheid. Daarna, gaan hulle saam met hul groepleiers uit waar hul dan op ʼn praktiese manier dieselfde boodskap wat in die kerk gepreek word, gaan hoor.

Daar is tans die volgende groepe:

 • Voorskool
 • Gr 1 – 3
 • Gr 4 – 6

Indien jy kans sien om een of twee keer per maand ʼn spesifieke groepie aan te bied (met al die materiaal wat voorsien word), kontak asb. vir Marietjie.

En wat is Huisgeloof?

Ons glo werklik in die waarde van geloofsgroei by die huis en ons glo dat die kerk ouers of voogde hierin kan ondersteun. Ons stuur dus ʼn weeklikse huisgeloof boodskap uit. Dit sluit aan by die preek van die Sondag en het praktiese aktiwiteite en gespreksriglyne wat gesinne kan help om deur die loop van die week oor dieselfde temas te gesels. Dit beteken ook dat as julle dalk ʼn Sondag gemis het julle op hierdie manier deel van die groter geloofsgemeenskap kan bly. As daar dan ook vir een of ander rede nie ʼn diens op ʼn Sondag is nie (in hierdie dae bly dit onseker), behou ons ook op hierdie manier ons ritme.

Indien jy hierdie inligting wil ontvang via whatsapp, is jy welkom om Marietjie te kontak of om die kategese registrasie vorm in te vul wat jou toegang tot al die nodige inligting sal gee.

Kampe

Alhoewel ons tydens 2020 en 2021 nie kans gehad het vir kamp nie, glo ons in die waarde van ʼn naweek saam weggaan, speel, leer, kuier en verhouding bou. Verhoudings is ʼn besonderse waardevolle manier om Jesus te deel met kinders, en kampe is wonderlik om daardie verhoudings te bou. Ons sien dus uit daarna wanneer ons weer saam met ons kinders by Noordhoek kan gaan kamp.

Speletjiesaande

Pret en plesier is ʼn wonderlike manier om kinders betrokke te kry by die kerk en om geleenthede te skep waar hulle hul maatjies kan saamnooi. Kwartaallikse speletjiesaande by die Kloofstraat sentrum, is definitief waarna ons uitsien wanneer ons weer mag.

Kerssangdiens

Ons jaarlikse kerssangdiens en kersspel is ʼn groot hoogtepunt en baie lekker manier om ons jaar mee af te sluit.

Kategese / Kinderkerk inskrywingsvorm

  Kind se Van:
  Kind se Doopname:
  Kind se Noemnaam:

  Graad: Geslag: Seundogter

  Verjaarsdag (dd/mm/jjjj):

  Doop datum (dd/mm/jjjj): Doop gemeente:

  Ouer 1 / Voog se naam & van: Ouer 1 / Voog selnr: Ouer 1 / Voog e-pos adres:

  Ouer 2 / Voog se naam & van: Ouer 2 / Voog selnr: Ouer 2 / Voog e-pos adres:

  Is jy reeds ingeteken op ons junior jeug nuusbrief? JaNee

  Lidmate by Groote Kerk: JaNee
  Indien "nee", kan ons vir jou 'n vorm aanstuur? (nie verpligtend)JaNee

  Susters / Broers naam & van: Graad:

  Toestemming van ouer/voog:
  Hiermee gee ek, ouer/voog van bg., toestemming dat hierdie gemeente my kind(ers) se inligting soos hier voorsien mag stoor in hulle Winkerk program en ander jeug databasisse vir solank soos die gemeente en/of sinode die inligting benodig.

  Toestemming om elektroniese kommunikasie te ontvang.