Jou Week In Groote Kerk, 15 Maart 2020

Jou Week In Groote Kerk, 15 Maart 2020

Nuusbrief, Sondag 15 Maart 2020...

Read More

Kanseluitruiling in Woodstock

Sondag 25 Aug is kanselruiling met die VGK. Riaan gaan na Ebenhaezer gemeente in Woodstock en wil graag ‘n bussie vol van ons gemeentelede saamvat. Die mense in ons land beleef verskeie krisisse en dit is nodig dat Christene van verskeie kontekste in ons land handevat om deur gebed tot God te pleit vir rigting en lig in die duisternis en saam oor te gaan tot aksie om Sy Koninkryk sigbaar te maak. Die bussie vertrek Son 25 Aug 9:00 vanaf die sentrum. Kom saam!

Deel

Facebook Twitter Email


Deel

Facebook Twitter Email

Nuusbrief

Sluit aan by ons weeklikse e-pos.

    Gesels saam