Klawer Kamp

Op 2 Februarie het ‘n verskriklike tragedie die klein plattelandse gemeenskap van Klawer, sowat 400 km noord van Kaapstad, getref toe die 11-jarige Jerobejin van Wyk wreed vermoor is deur ‘n inwoner op wie se eiendom hy vroeër ‘n mango gepluk het. 

In die nasleep van hierdie tragedie het aktiviste en organisasies op die dorp saamgetrek om die plaaslike gemeenskap op verskeie maniere by te staan en te ondersteun. Ons glo dat die weg na vrede en herstel vir almal in Suid-Afrika is om ons gawes, hulpbronne en vaardighede te deel en in vennootskap te werk vir die gemeenskaplike beswil van al ons mense. Die weg van God se Koninkryk. 

Die Groote Kerk het kontak gemaak met die plaaslike laerskool waar Jerobejin ‘n student was, en met die ondersteuning van Laerskool Nieuwoudt, bring ons die vriende en klasmaats van Jerobejin na Noordhoek in Kaapstad vir ‘n kamp gedurende die komende skoolvakansie. Die kamp vind plaas op die naweek van 24 – 26 Junie 2022, terwyl ons vennote Whitehead Bedryfsielkundiges terselfdertyd na Klawer sal reis om die ouers van die kinders te ontmoet.

Ons sal die akkommodasie vir die naweek voorsien by ons kampterrein en ons benodig ondersteuning met befondsing vir die etes, program en die reiskoste (R30 000) van die kinders. 

Ons sal dankbaar wees as jy met ons kan saamwerk en ons poging versterk deur enige klein bydrae tot die kamp te maak. Indien u van bogenoemde bestanddele wil skenk, is u welkom om dit na die kerkkantoor te bring.  

Bydraes kan inbetaal word by: 

NG Kerk Kaapstad 
Bank: ABSA 
Takkode: 312109 
Rek nr: 360 580 032 
Verwysing: KLAWER 

Of maak asseblief gebruik van die Snapscan QR-kode 

Enige verdere navrae of aanbiedinge van hulp kan gerig word aan
Ds Riaan de Villiers [email protected] 

Baie dankie vir jou ondersteuning.