Omgeegroepe

Ons is maar al te bewus daarvan dat mense wat in die stad bly dikwels alleen en geïsoleerd voel. Ons wil jou dus help om aan te sluit by ʼn groep waarby jy gemaklik voel; waar jy eerlik kan wees oor waar jy is; waar jy jou vrae kan vra en saam oor die Bybel en van Jesus leer. Indien jy graag by so ʼn groep sou wou inskakel, vul asseblief die aanlyn vorm in en ons sal in kontak wees met jou.

Materiaal

Ons wil jou graag help met die materiaal wat behandel word en sal dit van tyd tot tyd doen deur kort reekse te ontwikkel en beskikbaar te maak. Verder help ons groepleiers om gepaste materiaal te vind en die groepe te fasiliteer.

Sosiale Geleenthede

Aangesien so ʼn wye verskeidenheid mense by ons groepe betrokke is, hou ons van tyd tot tyd sosiale geleenthede waar verskillende groepe uit verskillende ouderdomme saam kan kuier en mekaar oor ouderdomsgrense heen kan ontmoet. Dis ʼn spesiale manier vir die gemeente wat op Sondae op baie verskillende plekke byeen is, saam te laat kuier.

Dissipelskap groepe

Indien jy op die kerk se databasis is (jy het met ander woorde ʼn lidmaatskap vorm ingevul) is jy ook outomaties deel van ʼn dissipelskap groep. Dit is soos outydse wyke en ʼn kerkraadslid sal met jou in kontak wees oor wanneer julle volgende bymekaarkoms is.

Voltooi asb. die vorm om aan te sluit

  Naam:

  Van:

  Kontak nr:

  E-mail addres:

  Ouderdom (om seker te maak ons verstaan jou behoeftes):

  Woon area:

  Kies ʼn groep waar jy dink jy sou wou inskakel:

  Toestemming:
  Hiermee gee ek toestemming dat die Groote Kerk my inligting soos hier voorsien mag stoor in hul Winkerk databasis en ander omgeegroep databasisse vir solank die gemeente en/of sinode die inligting benodig.

  Om elektroniese kommunikasie te ontvang.

  Alle velde moet asb. voltooi word