POPIA Wetgewing

Toestemmingsvorm vir insluiting op databasis – Volg Hierdie Skakel vir meer inliging.

  • Vorm 1: Beswaar teen verwerking van persoonlike inligting: Word of PDF
  • Vorm 2: Versoek om regstelling of skrapping van persoonlike inligting of vernietiging of skrapping van rekord van persoonlike inligting: Word of PDF
  • Vorm 4: Aansoek om die toestemming van ’n data-subjek vir die verwerking van persoonlike inligting vir die doel van direkte bemarking: Word of PDF

Nuwe Intrekkersvorm – Volg Hierdie Skakel vir die aflaai van die Intrekkersvorm.

NG Kerk Kaapstad – POPIA Handleiding

 

 

 

 

 


Nuusbrief

Sluit aan by ons weeklikse e-pos.

    Gesels saam