POPIA

POPIA: Wet op beskerming van persoonlike inligting, Wet 4 van 2013

Jou privaatheid en die beskerming van jou persoonlike inligting was nog altyd vir ons baie belangrik. Indien jy enige vrae het oor wat ons met die inligting maak of hoe ons dit stoor, is jy welkom om vir Jaco te kontak by [email protected] of 021 422 0569. Ons onderneem om jou inligting slegs te gebruik vir die opdatering van die databasis of om gemeente sake aan jou te kommunikeer. Ons het nog nooit en sal ook nooit jou inligting aan ʼn derdeparty verkoop nie. Jy sal dit vir ons maklik maak indien jy die onderstaande vorm invul om ons toestemming te gee om op hierdie manier met jou inligting te werk te gaan. Indien jy reeds e-posse of whatsapps van ons ontvang, aanvaar ons dat jy gelukkig is daarmee en sal “uitteken” of “unsubscribe” sodra jy dit nie meer wil ontvang nie.

  • Toestemmingsvorm vir insluiting op databasis https://forms.gle/H77nJvBHk8BnxoRL6
  • Vorm 1: Beswaar teen verwerking van persoonlike inligting: Word of PDF
  • Vorm 2: Versoek om regstelling of skrapping van persoonlike inligting of vernietiging of skrapping van rekord van persoonlike inligting: Word of PDF
  • Vorm 4: Aansoek om die toestemming van ’n data-subjek vir die verwerking van persoonlike inligting vir die doel van direkte bemarking: Word of PDF
  • Nuwe Intrekkersvorm: Aanlyn of PDF
  • NG Kerk Kaapstad – POPIA Handleiding (sal die dokument nog vir julle epos om aan te heg)