Stil retreat

Thomas Keating skryf:  “Silence is God’s first language.  Anything else is a bad translation”. God het ‘n behoefte om met jou in gesprek te tree.  Dit is presies wat ‘n stilte retreat bied.   Dit gee geleentheid dat jy jou kan afsluit en stil word voor God.  

Daarom nooi ons jou vir die naweek van 4 – 6 November.  Daar sal begeleiding en insette wees, maar die naweek wil jou help om voor God tot rus te kom.  Ds Hans Steyn is die begeleier.