Senior Jeug

Hoe werk kategese / tiener omgeegroepe?

Jongmense of tieners reageer besonder goed op goeie verhoudings. Daarom is ons tiener kategese of omgeegroepe spesifiek gefokus op die vestiging en bou van verhoudings – met mekaar, met hul groepleier en met die breër gemeenskap waar ons hulle aanmoedig om te dien.

Om ons te help met die bou van hierdie besonderse verhoudings, het ons groepe wat op ʼn Sondagaand bymekaarkom. Daar is tans die volgende groepe:

 • Gr 6 en 7 Alpha groepe (16:30 – 18:00)

 • Gr 8 en 9 groepe (18:15 – 19:00)

 • Gr 10 – 12 groepe (17:30 – 18:15)

Hierdie groepe kom by die Kloofstraat sentrum (Kloofstraat 55) bymekaar en word hoofsaaklik deur jongwerkendes gefasiliteer. Hierdie jonger groepleiers is op ʼn ideale lewensfase om verhouding met die tieners te bou en positief op hulle verhouding met die Here Jesus in te bou. Tydens inperkings wanneer ons nie bymekaar mag kom nie, is hierdie groepe via zoom.

Hartklop

Na die kleingroepe bymekaargekom het, sluit hulle aan by ons Hartklop aanbiddingsdiens wat hoofsaaklik op jongmense gefokus is, met ʼn aanbiddingstyl wat deur ʼn band gefasiliteer word. Die diens is by die kerkie in Kloofstraat (Kloofstraat 55A) en daarom gerieflik om sommer van kategese groepe af oor te stap kerk toe saam met hulle groepleiers en vriende. Op hierdie manier word daar ook ruimte geskep vir die tieners om ʼn spasie in kerk te hê waar hulle tuis voel en graag wil wees.

Kampe

Alhoewel ons tydens 2020 en 2021 nie kans gehad het vir kamp nie, glo ons in die waarde van ʼn naweek saam weggaan, verhouding bou, diep gesels, saam Bybel lees en bid en aanbid. Verhoudings is ʼn besonderse waardevolle manier om Jesus deel te maak van ons jongmense se verwysingsraamwerk. Ons sien dus uit daarna wanneer ons weer saam met hulle by Noordhoek kan gaan kamp.

Uitreike

ʼn Verdere manier waarop ons verhouding bou is deur uitreike. Ons het in die verlede ʼn 2 weke uitreik na die Kaokoland in Namibië gehad en hoop dat ons dit weer in 2022 sal kan doen. Hierdie 2 weke is ʼn besonderse manier van verhouding bou tussen groepleiers en jongmense. Dit gee hulle ook die geleentheid om oor taal en kultuurgrense heen verhoudings te bou en op hierdie manier Jesus se liefde met mekaar en ander te deel. Dis ʼn besonderse waardevolle deel van bediening aan jongmense en ons sien uit na wanneer ons dit weer sal kan doen.

Kategese inskrywingsvorm

  Van:
  Doopname:
  Noemnaam:
  Sel nr.:

  Graad:
  Geslag: SeunDogter

  Verjaarsdag (dd/mm/jjjj):

  Doop datum (dd/mm/jjjj): Doop gemeente:

  Ouer 1 / Voog se naam & van: Ouer 1 / Voog selnr: Ouer1 / Voog e-pos adres:

  Ouer 2 / Voog se naam & van: Ouer 2 / Voog selnr: Ouer 2 / Voog e-pos adres:

  Lidmate by Groote Kerk: JaNee
  Indien "nee", sal ons vir jou 'n vorm aanstuur.

  Toestemming van ouer/voog:
  Hiermee gee ek, ouer/voog van bg., toestemming dat hierdie gemeente my kind(ers) se inligting soos hier voorsien mag stoor in hulle Winkerk program en ander jeug databasisse vir solank soos die gemeente en/of sinode die inligting benodig.

  Toestemming om elektroniese kommunikasie te ontvang.