Jou Week In Groote Kerk, 15 Maart 2020

Jou Week In Groote Kerk, 15 Maart 2020

Nuusbrief, Sondag 15 Maart 2020...

Read More

Vakature (Jeugwerker)

Die Ned Geref Gemeente Kaapstad bied ‘n geleentheid aan ‘n energieke persoon wat ‘n sterk roeping ervaar ten opsigte van kinder- en jeugbediening om in die hartjie van Kaapstad en Kampsbaai te kom woon en werk.

‘n Persoon wat goed in spanverband kan saamwerk en wat geduld en ‘n liefde vir kinders het, word genooi om aansoek te doen.

Bedienings-, jeug- of onderwysverwante kwalifikasies sal in die aansoeker se guns tel.

Daar gaan van die jeugwerker verwag word om:

  • Saam met die leraars en vrywilligers by ons Kampsbaai bedieningspunt ‘n sterk kinderbedieningsfokus te ontwikkel en vestig
  • Sterk verhoudings met tieners in die gemeente te ontwikkel en jeugselgroepe te vestig en bemagtig
  • Die SA Kinderhuis te bedien deur pastorale versorging, sel/groeigroepe te vestig, vrywilligers te werf en te bemagtig om die kinders te bedien
  • Die Hoër- en Laerskool Jan van Riebeeck en koshuise kreatief te bedien
  • Die Jeug blootstelling te gee aan diensbaarheidsaksies/uitreike
  • Kampe en vakansieklubs te ontwikkel in verhouding met die Ring en ons huidige venootskappe
  • Vrywilligers te werf en toe te rus

‘n Mededingende salaris en verblyf word aangebied. Die sinodale skaal word as riglyn gebruik. Verdere byvoordele soos deur die wet voorgeskryf.

Sluitingsdatum vir aansoeke:       31 Maart 2016

Rig jou aansoeke en bondige CV aan: Leonie Fraser by leonie@grootekerk.org.za

Deel

Facebook Twitter Email


Deel

Facebook Twitter Email

Nuusbrief

Sluit aan by ons weeklikse e-pos.

    Gesels saam