Vennote

Ons is baie bewus daarvan dat ons nie al die werk in en om die stad alleen kan doen nie, daarom bou ons vennootskappe met ʼn verskeidenheid van organisasie om sodoende by meer mense uit te kom. As kerk en geloofsgemeenskap het ons ʼn unieke bydrae om te lewer.

Monte Rosa - Huis vir bejaardes

Monte Rosa is geleë, net om die draai van die Kloofstraat sentrum en daarom het ons besonderse toegang en verhouding met hierdie huis. Dit het 111 beddens vir bejaardes en verswaktes en poog om ʼn gelukkige huis te wees vir ouer persone. Hier word hulle gestimuleer, versorg, en het hulle toegang tot ʼn verskeidenheid van dienste wat bydrae tot hulle versorging.

Groote Kerk is op ʼn verskeidenheid van maniere betrokke:

 • Die leraars hou maandeliks ʼn erediens daar – veral vir die wat nie meer kerk toe gaan nie.
 • Aan die einde van die jaar gee ons aan elkeen ʼn kerspakkie met gebruiksitems.
 • Ons alimentasie fonds ondersteun die wat regtig swaarkry.

Kontak

Monta Rosa kantoor:
021 423 8173/4 / [email protected]

Ds. Riaan de Villiers:
084 795 2223 / [email protected]

Raak betrokke: Skenk enige van die items wat in die jaarlikse kerspakkies kom:

Sepies, waslappies,Tandepasta, tandeborsels, Aqueous room, tissues, lekkertjies (Amajoya), Mini Cheddars, klein sappies, koekies (Eet-sum-mor/Romany Creams), Beskuit (Ouma Beskuit)

SA Kinderhuis

Die SA Kinderhuis is in 1808 gestig en meer as 200 jaar later bied die kinderhuis steeds versorging vir 44 seuns en dogters deur veilige, vriendelike en huislike omgewing te skep. Hulle missie is om vir die kinders te sorg en te help met ontwikkeling sodat hul goed aangepaste en onafhanklike volwassenes kan wees. Die kinders word deur die kinderhof in hulle sorg geplaas. ʼn Individuele ontwikkelingsplan word vir elke kind saamgestel volgens elkeen se behoeftes. Dit sluit in opleiding in basiese lewensvaardighede, aanmoediging in deelname aan sport en buitemuurse aktiwiteite, beskikbaar maak van terapeutiese dienste asook geestelike groei.

Groote Kerk is een van die medestigters van die Kinderhuis en neem dus ons verantwoordelikheid daar baie ernstig op. Gemeentelede dien op die direksie en ander help met die bestuur. Sommige is vrywilligers wat tyd saam met die kinders spandeer.

Raak betrokke: Daar is ʼn wye verskeidenheid van maniere wat jy kan betrokke raak, om meer uit te vind hieroor, kontak vir Riaan de Villiers.

Kontak

Ds. Riaan de Villiers – 084 795 2223 / [email protected] 

Kinderhuis webtuiste: www.sakinderhuis.org

Maak 'n bydrae

Maak ʼn bydrae aan die kinderhuis:

SA Kinderhuis
ABSA BANK
Rek nr: 360183823
Takkode: 312109

Die Ring van Kaap die Goeie Hoop

Ons gemeente vorm deel van die Ring van Kaap die Goeie Hoop. Saam droom ons oor die kerk en gemeenskap en hoe ons ʼn bydrae kan maak. ʼn Hele klomp gemeentes is ook saam betrokke in die Ysterplaat gemeenskap. Die volgende gemeentes is deel van ons ring:

 • Bloubergstrand
 • Bothasig
 • Cape Peninsula Reformed Church
 • Die Gemeenskapskerk
 • Drieankerbaai
 • Kaapstad (Groote Kerk)
 • Melkbosstrand
 • Observatory
 • Sonnekus
 • St Stephens
 • Tafelbaai
 • Tafelberg
 • Tamboerskloof
 • Ysterplaat

Cape Town Interfaith Initiative (CTII)

Ons werk saam met verskeie geloofsorganisasies in Kaapstad om dialoog en samewerking te bevorder. Die inter-geloofsnetwerk help ons om saam te werk aan die breë, gesamentlike uitdagings en die gemeenskaplike welstand van die gemeenskap van Kaapstad. Ons besoek mekaar se plekke van aanbidding en bou saam vriendskap en vrede.

http://capeinterfaith.org.za/

Defend our Democracy

Die Bybelse opdrag is om ‘n gemeenskap te bou waarin die armes en die weerloses versorg word en waar daar geregtigheid en vrede is vir almal. Ons land se grondwet waarborg basiese menseregte vir elkeen. In ‘n tyd waarin menswaardigheid geskend word en korrupsie van die armes steel, kort ons goeie samewerking tussen instansies in die samelewing wat leiers en politici aanspreeklik kan hou en etiese dienende leierskap kan demonstreer. Defend our Democracy is ‘n netwerk en beweging van samewerking tussen verskillende organisasies en geloofsinstansies wat ook deur die Suid Afrikaanse Raad van Kerke in die Wes Kaap ondersteun word.

Op 27 April 2021 het ons die eerste Wes-Kaapse Volksvergadering (People’s Assembly) van die beweging in die Groote Kerk gehou. ‘n Opname van die geleentheid kan hier gekyk word https://www.youtube.com/watch?v=RHGJMeof5xw

Raak deel van die beweging  http://defendourdemocracy.co.za/

Suid Afrikaanse Raad van Kerke

Die SARK is ‘n instrument en dienskneg van sy lede en is daartoe verbind om, deur proklamasie en programme, die verenigde getuienis van die kerk in Suid-Afrika, veral in sake van nasionale debat, uit te spreek.

Deur voorspraak, versorging en bemagtiging, beoog die SARK om die morele kompas van Suid-Afrika te wees, maatskaplike en ekonomiese geregtigheid, nasionale versoening, die integriteit van die natuurlike omgewing, uitwissing van armoede, en om by te dra tot die bemagtiging van almal wat geestelik, sosiaal en ekonomies gemarginaliseerd is.

http://sacc.org.za/

Restitusie

In 2018 het die Groote Kerk, onder leiding van die Restitution Foundation, saam met ‘n verskeidenheid ander organisasies deelgeneem aan die Restitusie Konferensie. Die vergadering wat oor drie dae in Kaapstad plaasgevind het se doel was om ‘n Handves vir Restitusie saam te stel om individue en organisasies te begelei in die werk van restitusie, versoening, herstel en vrede. Die konferensie het met ‘n erediens in die Groote Kerk op 2 September 2018 afgesluit, waartydens Wilhelm Verwoerd, die kleinseun van HF Verwoerd met Lukhanyo Calata, die seun van Fort Calata in gesprek was. ‘n Opname van die gesprek is hier beskikbaar https://www.youtube.com/watch?v=_Os6akFx5R4

Distrik 6 Versoeningsdagstap

Ons werk en beplan saam aan die stap van herinnering en gesamentlike aksie vir herstel wat jaarliks op Versoeningsdag, 16 Desember in Distrik 6 plaasvind. Ons nooi almal om jaarliks van die geleentheid gebruik te maak om saam te stap en die stories van Distrik 6 te hoor en saam te werk aan restitusie, versoening en vrede. 

Kyk gerus hier vir nuusdekking oor die stap https://www.youtube.com/watch?v=WFfkuR4l4NI