Jou Week In Groote Kerk, 15 Maart 2020

Jou Week In Groote Kerk, 15 Maart 2020

Nuusbrief, Sondag 15 Maart 2020...

Read More

Vermeerdering van die brode?

In 2012 het die NG Groote Kerk as deel van die Hoop-projek twee van my aansoeke vir die projekte by Clarke Primêre Skool goedgekeur

  • Die projek wat in 2012 aangepak is, het die opgradering van die Gr R klaskamer en die speelparkie, behels .
  • Die tweede projek is eers in 2013  aangepak nl om die twee graad R klasse se  kinders op ten minste vier uitstappies te neem.

Die kinders besoek die Brandweerstasie in Goodwood, die Planetarium en rondleiding deur die museum, Kirstenbosch en Akwarium . Dit is ‘n wonderlike ervaring om die kinders se verwysingsraamwerk te kan verbreed .  Dit is ook ‘n voorreg  om saam met die kinders op die ontdekkingtog te gaan en te sien hoe ‘n kind hom vergaap aan ‘n opgestopte kameelperd of ‘n haai wat verby swem.   Elke uitstappie het ‘n “formele les” of poppespel ingesluit sodat die kinders soveel blootstelling as moontlik kon kry. Die Akwarium was die hoogtepunt – dit was amper te veel vir hulle om in te neem .

Die  uitvloeisel van die projekte laat my dink aan die Bybelse vergelyking oor die vermeerdering van die brode en die vissies:

Verlede jaar in Desember het ek in n feitlik leё Kampsbaai–kerk terugvoering gegee oor die eerste projek. ( die Kersdiens was die aand in die Kerk so die meeste jonger ouers en kinders was nie daar nie ). Daar was wel ‘n doop wat die getalle aangehelp het.

Na die Kerkdiens kom ‘n  gemeentelid na my toe en noem dat hy in sy persoonlike hoedanigheid ‘n bydrae wil maak tot enige projekte wat ek nog daar wil doen . Ek sê toe dat indien hy vir my die bedrag in gedagte kan noem sal ek vir hom met ‘n prioriteitslys voorsien dan kan hy kies waar in hy sy bydrae wil  “belê”.  Die bedrag is toe R100,000.

Hierdie was vir my persoonlik ‘n wonderlike ervaring dat iemand soveel vertroue in sy medemens se oordeel  kan plaas dat hy haar of hom se oordeel vertrou om die geld op ‘n sinvolle manier te spandeer.

Ek het lank gewik en weeg wat ek met die geld moet doen en op die ou end besluit om Annatjie Hanekom te nader om ‘n geletterheidstrategie projek aan te bied . Op voorwaarde dat die hele skool sal baat  by die projek  en die jaar deurloop en gereelde opvolgsessie gehou word .Eers is al die  kinders se lees- en denkvlakke geëvalueer, daarna is  al die personeel op n een-tot-een-basis opgelei , intervensie materiaal is aangekoop  en die skool is die hele jaar twee keer per week deur twee van die hoogsopleide dames besoek om voorbeeld lesse te gee , onderwysers te help met hulle aanbiedinge en evaluasies te doen .

So die aanvanklike R10, 000 het vermeerder na R100, 000 om ‘n hele skool die geleentheid te gee om hulle denkvaardighede en leesvermoë te verbeter .  Ek hoop dat die Skoolhoof en Annatjie Hanekom self kan kom verslag doen oor die impak van die projek op die skool

Die tweede “vermeerdering” het daarna plaasgevind . Vier dames van die area – Mariette Coetzee, Helmien Jonker , Alet Louw en Annali Cilliers het ingestem om saam met my en die twee onderwyseresse  te help om die 60 Gr R  kinders in groepies van 10 deur die Akwarium te neem .  Van hulle was ook by die vorige uistappies betrokke.

Ek het vir  elke  kind ‘n  pakkie slap tjips teen ‘n spesiale prys bestel by die restuarant by die Akwarium  wat die  toebroodjies  en sap wat ek vir hulle gemaak het sou aanvul.  Die bestuurder daar was so aangedaan oor die kinders se dankbaarheid  van die eenvoudige maal en hul ooglopende hongerte dat hy in trane was en vir my verdere afslag gegee het. Hy het my toe geroep en aan die sjef voorgestel en gesê as ons weer kom moet ek hul ‘n maand kennis gee dan kry hy die verskaffers om vir die kinders n ordentlike ete te borg.

Die ander “goedheid” wat uit die oggend gevloei het is dat  een van die dames  onderneem het om saam met haar groepie vriende R1000 se kos per maand te skenk vir die voedingskema  by die skool .  Die rede is dat die 350 kinders in die verlede almal een maaltyd per dag   by die skool gekry het . Hierdie jaar stuur  die WKOD  net kos vir,  95 kinders. Soos die skoolhoof sê hulle moet nou soggens besluit wie is die hongerste.  Baie kinders het NET skool toe gekom vir die bord kos en dan nog die helfte van hul kos huis toe gevat vir ‘n honger sussie of boetie by die huis.   Die skoolbywoning het dramaties geval  want, daar is geen motivering of krag om heeldag in die skool te sit met ‘n honger maag nie.

Soos julle ken sien was die die projek soos ‘n klein klippie wat mens in die dam gooi en die sirkels kring al hoe meer uit  en raak al  hoe meer mense

Helena le Roux

Deel

Facebook Twitter Email


Deel

Facebook Twitter Email

Nuusbrief

Sluit aan by ons weeklikse e-pos.

    Gesels saam